História spoločnosti AGRA-VÁH, s.r.o


Spoločnosť AGRA-VÁH, s.r.o začala svoju poľnohospodársku činnosť v roku 2004 ako nástupca roľníckeho družstva VÁH. Až do roku 2010 bola hlavne zameraná na produkciu mlieka, po roku 2010 sa preorientovala živočíšna výroba z produkcie mlieka na chov mäsového dobytka. Hlavnou činnosťou spoločnosti je živočíšna ako aj rastlinná výroba. V oblasti živočíšnej výroby sa spoločnosť AGRA-VÁH rozhodla rozšíriť chov mäsového dobytka na Slovensku o nové plameno, ktoré sa dovtedy nenachádzalo na území Slovenska - plemeno Chianina. Toto plemeno pochádza z Talianska a vyznačuje sa jedným z najkvalitnejších akostí hovädzieho mäsa na svete.


Jedince uvedeného plemena majú najvyšší telesný rámec na svete, pričom plemenné býky dosahujú v kohútiku niekedy aj viac ako 180 centimetrov. Plemeno Chianina je vhodné na medziplemenné kríženie s inými plemenami hovädzieho dobytka z dôvodu ľahkej pôrodnosti - teľatá sa rodia s malými hlavami. Spoločnosť toto plemeno používa na kríženie s plemenom Slovenské strakaté a Limousine, pričom sa nám osvedčilo aj pripúštanie jalovíc, u ktorých sa nevyskytli žiadne problémy pri pôrode. V živočíšnej výrobe sa spoločnosť zameriava na produkciu plemenných býkov Chianina, plemenných býkov Charolais, výkrmového dobytka alebo prípadne predaja jalovíc. Z rastlinnej výroby sa spoločnosť v hlavnej miere venuje výrobe krmovín, silážnej kukurice pre bioplynové stanice a v menšej miere pestovaniu obilia a kukurice CCM.