Rastlinná výroba


Spoločnost AGRA-VÁH, s.r.o. sa špecializuje na produkciu silážnej kukurice, ktorá sa následne využíva ako palivo v bioplynových staniciach alebo ako krmivo pre dobytok či iné hospodárske zvieratá.

Okrem toho produkujeme počas žatvy aj kŕmnu pšenicu, jačmeň a kukuricu CCM.

Predaj


Kukurica silážna

Celoročne

Pšenica a jačmeň

Júl - September

Kukurica CCM

Október

Seno a slama

Celoročne