Oznam vlastníkom pôdy


Vzhľadom na pandemickú situáciu oznamujeme, že nájom za rok 2020 naša spoločnosť bude vyplácať budúci rok spolu s najmom za rok 2021. Za pochopenie ďakujeme.

Informácie pre nájomcov


Spoločnosť AGRA-VÁH, s.r.o. pravidelne každoročne vypláca nájom v priebehu mesiacov marec - apríl svojím nájomcom. Chodíme po jednotlivých katastroch obcí, vyplácanie nájmu je vždy vopred ohlasované. Pokiaľ chcete vyplatiť nájom mimo tohto obdobia, telefonicky sa prosím ohláste predtým ako prídete do sídla spoločnosti, aby sa mohol o vás postarať náš zamestnanec. V prípade, ak ste pôdu zdedili, musíte počkať na úplné dokončenie dedičského konania a následne na Vašu výzvu nájomnú zmluvu prepíšeme na vás.